Bulkstoffen

Het segment van de bulkstoffen 

Onder bulkstoffen verstaan wij elk goed dat op één of andere manier losgestort vervoerd wordt. Dit kan gaan van allerhande grondstoffen (grind), maar ook halffabrikaten (pvc-poeders), of het nu vaste stoffen zijn of vloeibaar (zeep). Al wat onverpakt kan of moet getransporteerd worden, nemen wij graag voor onze rekening. 

Most Recent Posts

In the Spotlight

Contact US

How can we help you?

Do you have questions or do you want to call on our expertise? Do not hesitate to contact us. We will handle your question within 24 hours.

Register here & be the first to receive our latest news by email

View the previous updates